Artists: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kilersi - Dzieñ Kobiet

Na, na, na [powtarzaæ]

Refren:

Na, na, na [powtarzaæ]

Dzieñ Kobiet, Dzieñ Kobiet, niech ka¿dy siê dowie
¯e dzisiaj jest œwiêto dziewczynek
Uœmiechy s¹ dla nich, zabawa i taniec
Piosenka z radia pop³ynie

Powtsrzyæ refren

Dzieñ Kobiet, Dzieñ Kobiet, niech ¿yj¹ nam zdrowe
I pani nasza i mamy
I woŸna, kucharka, przedszkolna, lekarka
Im wszystkim kwiaty...

...
Unfortunately, we are not licensed to display the full lyrics for this song at the moment due to a DMCA takedown request.

Kilersi Top Songs


MORE ABOUT Kilersi:

List of all songs by Kilersi (A-Z)
Kilersi discography
Kilersi info, bio

Kilersi Dzieñ Kobiet lyrics - letras - testo are property and copyright of their owners.