Artists: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Just 5 - Przetañczmy Te Dni

Jeœli dotrwaæ do dnia,
to z anio³em ja Ty, o tak
Jeœli dotkn¹æ mam dann,
to z ani³em jak Ty – to znak
Mo¿emy tañczyæ zrywaæ pomarañcze,
to jest nasz maj
Dotykaæ s³oñca z sob¹ a¿ do koñca,
choæ wieje wiatr
Gdy muzyka jeszcze gra

Przetañczmy te dni, niech spe³niaj¹ siê sny
Chcemy siê bawiæ po œwit
...
Unfortunately, we are not licensed to display the full lyrics for this song at the moment due to a DMCA takedown request.

Just 5 Top Songs


MORE ABOUT Just 5:

List of all songs by Just 5 (A-Z)
Just 5 discography
Just 5 info, bio

Just 5 Przetañczmy Te Dni lyrics - letras - testo are property and copyright of their owners.