Artists: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Golden Life - 24.11.94

Gdy matka tuli w ramionach dziecko swe
Jej mi³oœæ staje przeciw z³ym mocom
Tak ludzie modl¹ siê o urodzajny deszcz
Jak ona czuwa nad nim noc¹
Wyfruwa wreszcie z gniazda m³ody ptak
Bo przywilejem jest m³odoœci
Zabawa przyjaŸñ a nie strach
Bo m³odoœæ nie chce wiedzieæ o tym, ¿e:

Refren:

¯ycie choæ piêkne tak kruche jest
Wystarczy jedna chwila by...

...
Unfortunately, we are not licensed to display the full lyrics for this song at the moment due to a DMCA takedown request.

Golden Life Top Songs


MORE ABOUT Golden Life:

List of all songs by Golden Life (A-Z)
Golden Life discography
Golden Life info, bio

Golden Life 24.11.94 lyrics - letras - testo are property and copyright of their owners.